Опитувальний лист для підприємств сільськогосподарського спрямування
щодо дотримання вимог екологічного законодавства 

1.      Надати інформацію щодо дати проведення екологічної експертизи проекту «Оцінка впливів на навколишнє природне середовище» (ОВНС) та надати за наявності копію висновку експертизи у друкованому вигляді,  надіславши на поштову адресу або відскановану копію засобами електронного (e-mail) або факсимільного зв’язку.

2.      Надати копію діючого дозвільного документу у сфері поводження з відходами*, а також інформацію за наступною формою:

Назва відходу*

Річна кількість відходу, т/рік (для люмінесцентних ламп шт./рік)

Назва організації якій передаються відходи на утилізацію згідно договору

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

* - дозвіл на поводження з відходами або декларацію про утворення відходів.

** - приклад: відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані акумулятори автотранспорту, відпрацьовані автомобільні шини, відпрацьовані автомобільні фільтри, тара.

3.      Надати копію діючого дозвільного документу у сфері охорони атмосферного повітря*, а також інформацію за наступною формою:

Назва джерела викиду**

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

* - дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

** - приклад для с/г: сварка, термопластавтомат, котлі, деревообробні станки, фритюрниці, мащини сухої чистки, ємності зберігання палива, газозаправні колонки.

4.      Надати копію діючого дозвільного документу у сфері охорони водних ресурсів та інформацію за наступною формою:

Кількість свердловин

 

Річна кількість використаної води, куб.м./рік

 

Пояснення щодо призначення використання води з підземних джерел (для яких потреб використовується)

 

* - в разі використання води з підземних джерел (свердловин), та/або скидання стічних вод у водні об’єкти дозвіл на спеціальне водокористування

Download this file (Опитувальний лист для підприємств.pdf)
Download this file (Опитувальний лист.docx)