Перелік документів, що необхідні для отримання висновку СЕС

Надати завірені належним чином копії: 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію.

2. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта.

3. Протоколи лабораторного контролю органами СЕС за поточний рік.

Надати завірені належним чином оригінали:

4. Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами.

5. Схема місць тимчасового розміщення відходів, затверджена керівником підприємства.

6. Інструкції та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення (зберігання) відходів на промислових майданчиках відповідно І, ІІ та ІІІ класів небезпеки (див.шаблон. СЕС. Інструкція. Поводження з відходами)

7. Довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об’єктів розміщення відходів (див.шаблон. СЕС. Відходи. Довідка про наявність спец. відвед. місць)

8. Копії договорів  із підприємствами, які вивозять, утилізують, або знищують сміття й відходи та копії ліцензій цих підприємств на операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

9. Заява на отримання висновку (див.шаблон. СЕС. Відходи. Заява. Дозвільний центр)

Документи, що додаються до заяви:

- Доручення на уповноважену особу ;
- Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта;
- Протоколи лабораторного контролю органами санітарно-епідеміологічної служби за поточний рік;
- Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;
- Схема місць тимчасового розміщення відходів;- Інструкції та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення (зберігання) промислових відходів на промислових майданчиках відповідно класів небезпеки;- Довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об’єктів розміщення відходів;
- Договори на утилізацію та передачу відходів та копії ліцензій цих підприємств.

Заява на проведення санітарно-епідеміологічної експертизи та отримання висновку СЕС. (див.шаблон. СЕС. Відходи. Заява головному держ.лікарю)

Перелік документів, що необхідні для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єкту поводження з відходами 

Надати завірені належним чином оригінали:

1. Проекти обсягів утворення та розміщення відходів на 2015-2017 роки.(див.шаблон. Відходи. СЕЕкспертиза. Проект обсягів утворення та розміщення)

2. Відомості про склад і властивості відходів, що утворюються при діяльності і ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища, класифікація та класи небезпеки відходів (див.шаблон. Відходи. СЕЕкспертиза. Проект обсягів утворення та розміщення)

3. Інструкції та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення (зберігання) відходів.(див.шаблон. СЕС. Інструкція. Поводження з відходами)

4. Перспективний план заходів щодо поводження з промисловими відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. (див.шаблон. Відходи. Перспективний план заходів)

5. Звіт про виконання планових заходів щодо поводження з відходами за попередній рік (див.шаблон. Відходи. Звіт про заходи)

6. Довідка про наявність спеціально улаштованих майданчиків (місць) розміщення відходів, відведених у встановленому порядку та умов їх тимчасового накопичення і зберігання (див.шаблон. СЕС. Відходи. Довідка про наявність спец.відвед.місць);

7. Схема розміщень місць тимчасового складування відходів на проммайданчиках;

8. Наказ про призначення відповідальної особи у сфері поводження з відходами (див.шаблон) ;

9. Копія довідки ЄДРПОУ юридичної особи та філій;

10. Договори на збирання, перевезення та утилізацію або видалення відходів з організаціями перевізниками, утилізаторами. Копії ліцензій організацій перевізників, утилізаторів.

11. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єктів поводження з відходами за попередній період;

12. Акти санітарного обстеження об’єктів утворення та тимчасового розміщення відходів;

13. Заяви на проведення держаної санітарно-епідеміологічної експертизи за встановленою формою СЕС. Відходи. Заява головному держ.лікарю

Перелік документів, що необхідні для  отримання дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами

Надати в обов’язковому порядку завірені належним чином:

1. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2. Виписка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Наказ про призначення відповідальних осіб в сфері поводження з відходами із зазначенням повних реквізитів компанії.

4. Перелік та кількісні показники відходів, які плануються до утворення на підприємстві (див.шаблон. Відходи. Перелік та кількісні показники)

5. Договори на утилізацію відходів з підприємствами та їх ліцензія на даний вид робіт.

Договір на утилізацію має відповідати наступним умовам:

 • термін дії договору  -  до 31.12.2014 року;
 • автоматична пролонгація;
 • якщо термін дії договору - будь-який період, що передує 31.12.2014 -  в тексті договору має бути вказана умова про можливість пролонгації на той самий строк і на тих самих умовах, що були передбачені договором. При цьому обов’язково має бути наданий акт виконаних робіт за останній період;
 • предмет договору (додаткової угоди/специфікації, що вказана як невід’ємна частина договору) має містити перелік найменування тих відходів, на які укладається договір.

Ліцензія має відповідати наступним умовам:

 • містити перелік найменування тих відходів, на які укладається договір;
 • бути чинною в період дії договору.

6. Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів за 2013р., якщо показник загального утворення відходів (Пзув) більше 1000.

7. Власник небезпечних відходів, у тому числі його філії та відокремлені підрозділи (без статусу юридичної особи), тощо, подає вищезазначені документи на всі фактичні площадки, що входять до складу підприємства.

8. Заява на отримання дозволу (див.шаблон Відходи.Заява. Дозвільний центр)

Надати при наявності та завірені належним чином:

1. Дозвіл на розміщення, ліміти на утворення та розміщення відходів та акти здачі акти здачі відходів/форма 1-відходи/форму №1-ВТ за 2012р;

2. Дозвіл на розміщення, ліміти на утворення та розміщення відходів та акти здачі акти здачі відходів/форма 1-відходи/форму №1-ВТ за 2013р;

3. Протокол та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами на 2013 рік., що містить перелік відходів, які утворюються на підприємстві та клас небезпеки;

4. Дозвіл міськради (оригінал) про поводження з відходами дійсний до 31.12.2013

До заявки на одержання дозволу на транспортування (перевезення) додаються:

1. Копії статутних документів (при першому зверненні вітчизняних підприємств-заявників).

2. Ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності.

3. Копії реєстраційних документів (копія свідоцтва про державну реєстрацію, або виписки/ витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

4. Довідки з управління статистики (код за ЄДРПОУ).

5. Довідки про реєстрацію платника ПДВ.

6. Витяги із статуту щодо мети та предмету діяльності (для представництв іноземних фірм – копії свідоцтва про реєстрацію).

7. Копія контракту або договору.

8. Копії договору з автопідприємством та свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення або договору з Укрзалізницею або інше.

9. Копія аварійної картки або листа даних безпеки з інформацією щодо заходів ліквідації аварійних ситуацій під час перевезень.

10. Копія експертного висновку щодо визначення коду УКТ ЗЕД речовин.

11. Нотаріально завірена копія договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів для довкілля та здоров’я людини.

12. Погодження Головного Управління Державтоінспекції МВС України щодо перевезення отруйної речовини або продукту біотехнології автомобільним транспортом (при наявності свідоцтв про допуск водія та транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу конкретного класу небезпеки, аварійних карток системи інформації про небезпеку, для вітчизняних перевізників – Технічних умов безпечного перевезення небезпечних речовин, узгоджених з Державтоінспекцією МВС України).

13.     Погодження Мінтрансу щодо надання транспортних послуг з перевезення, щодо виду та оренди транспортного засобу для транспортування отруйної речовини або продукту біотехнології залізничним, морським/річковим, авіаційним транспортом (за наявності сертифікатів відповідності на упаковку (тару), контейнери, цистерни тощо, копій свідоцтв про завантаження контейнера та про проходження спеціальних навчань).

14. Копія посвідчення про державну реєстрацію пестициду.

15. Копія сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора.

16. Копія висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.

17. Копія свідоцтва про державну реєстрацію вакцин, амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів.

18. Акт обстеження підприємства відділом регулювання питань використання природних ресурсів Державного управління охорони навколишнього природного середовища в _____________області на предмет поводження з отруйними речовинами.

Перелік документів, що необхідні для  отримання дозволу на спеціальне водокристування

1. Заява на одержання дозволу на (див.шаблон. Спецводокористування. Заява на отримання дозволу);

2. Довіреність

3. Клопотання (Спецводокористування. Інструкція №354. Додаток 5)

4. Розрахунок нормативно-обґрунтованих обсягів водоспоживання та водовідведення* (див.шаблон. Спецводокористування. Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення):

 • на господарсько-питні потреби – у відповідності з вимогами діючих нормативних документів;
 • на виробничі потреби – у відповідності з технологічними нормативами використання води, розробленими та затвердженими у відповідності з вимогами чинного законодавства;
 • заплановані обсяги скидання зворотних вод (стічних, зливових, дренажних, шахтних, кар’єрних) у водний об'єкт з урахуванням досягнутих показників роботи підприємства;

5. Балансова схема водоспоживання та водовідведення.

Для підприємств, які експлуатують гідротехнічні споруди (п. 3.16 Інструкції №354):

 • копія правил експлуатації водосховищ, погоджених у встановленому порядку;
 • пояснювальну записку про балансову належність та місцезнаходження водосховища (ставка), назва водного об’єкту на якому розташоване водосховище (ставок), площа дзеркала, об’єм, тип та потужність водоскиду, основне призначення водосховища (ставка) та види водокористування, які будуть здійснюватись.

У разі використання підземних джерел водопостачання (п.3.12 та 3.13.1 Інструкції №354):

 • масштабна схема водопостачання і каналізування стічних і зливових вод з визначенням розташування водозабірних споруд, резервних, спостережних, затампонованих свердловин, каптажних колодязів та скиду стічних вод відносно найближчих пунктів водокористування;
 • додатково висвітлюються: данні щодо затверджених ДКЗ (державний комітет по запасах) експлуатаційних запасах підземних вод; тип водозабірних споруд, наявність водовимірювальної апаратури, відомості щодо водоносного горизонту, глибини, виробничої потужності водозабірних споруд.
 • паспорти свердловин (копії).

У разі використання поверхневих джерел водопостачання (п.3.13 Інструкції № 354):

 • масштабна схема водопостачання і каналізування стічних і зливових вод з визначенням розташування водозабірних споруд та скиду стічних вод відносно найближчих пунктів водокористування;
 • пояснювальна записка про тип, обладнання та технічні характеристики водозабірних споруд, наявність та тип рибозахисних пристроїв.

У разі скидання зворотних вод у водні об’єкти (п.3.13 Інструкції № 354):

 • характеристика очисних споруд (схема, тип, потужність очисних споруд , місця випусків стічних вод в водні об'єкти).
 • для полів фільтрації - схема, площа, кількість та розмір карт, наявність дренажу, об’єм та схема відведення дренажних вод.
 • звіт про використання води за формою 2-ТП (водгосп) (копія) (Інструкція №230). (див.шаблон. Спецводокористування. Звіт про використання води. Форма N 2-ТП (водгосп), квартальна)
 • копії договорів (п. 12 і п.13 додатка 5 та п. п.п. г) п. 7 і п.8 Інструкції № 354): на водопостачання з зазначенням необхідного об’єму свіжої води, що підтверджено нормативно-обґрунтованим розрахунком;
 • на відведення стічних (в тому числі зливових) вод; на вивіз та приймання стічних вод - для підприємств, що скидають стічні води у резервуар;
 • проект граничнодопустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами в водний об'єкт, у тому числі для дощових стічних та дренажних вод (ст.ст. 41, 70 Водного кодексу України та п. 3.13 Інструкції №354);
 • докладна інформація про виконання умов водокористування, погоджених водоохоронних заходів, а також заходів по досягненню нормативів ГДС

6. Результати аналізів якості підземних вод/поверхневих вод/стічних вод.

7. Динаміка водоспоживання та водовідведення.

8. Схема мереж водопостачання та каналізування об’єкту з зазначеними місцями забору та скидання вод, розташування очисних споруд, експлікацією будівель та споруд.

До уваги!

Вищевказане клопотання повинно бути погоджене:

 • з територіальним органом басейнового управління водних ресурсів – в разі використання поверхневих вод;
 • з Держгеонадрами - в разі використання підземних вод;
 • з органом МОЗ – в разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних.

*Матеріали повинні вміщувати інформацію про об’єми забору та використання води, які плануються, передачу іншім споживачам, використання на полях зрошення, використання в системах повторного та оборотного водопостачання з урахуванням досягнутих показників роботи підприємства).

Перелік документів необхідних для проведення «Інвентаризації викидів» та розробки «Обґрунтовуючих матеріалів» для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Надати в обов’язковому порядку завірені належним чином:

1. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2. Свідоцтво або виписка з єдиного державного реєстру.

3. Дані про орендарів - назва, директор, телефон, чим займаються на орендованій території.

4. Наказ про призначення відповідальної особи за охорону навколишнього середовища.

5. Розділ ОВНС до проекту будівництва для новостворених об’єктів з позитивними висновками екологічної та санітарно – епідеміологічної експертизами.

6. Генплан з експлікацією будівель і споруд з позначеннями джерел викидів (М 1:500, М 1:1000).

7. Опис об'єктів, які межують з майданчиком (якщо промпідприємства, вказати види діяльності), найближча житлова зона (дані по контрольних точках житлової зони встановленим СЕС, за наявності), об'єкти соціально-культурного побуту (адміністративні будівлі, великі магазини і т.д.), зона відпочинку та рекреації (парки сквери, лікарні, поліклініки, будинки відпочинку, санаторії і т.д.).

8. Види і кількість виробленої продукції, в т.ч. напівфабрикатів або заготовок для подальшої переробки.

9. Кількість сировини та допоміжних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, паливо-енергетичних ресурсів.

10. Місця та умови зберігання сировини, продукції, пально-мастильних матеріалів по кожному виду окремо.

11. ДСТУ, сертифікати, паспорти безпеки, інші документи, що встановлюють хімічний склад і небезпеку для здоров'я людини на продукцію, сировину, паливно-мастильні матеріали.

12. Опис технологічних процесів на підприємстві по кожному будинку підприємства окремо. Якщо технологічні ланцюжки охоплюють кілька будівель або споруд - їх опис.

13. Перелік обладнання, що бере участь в технологічних процесах з прив’язкою до джерел викиду; середньорічний робочий фонд часу по кожній одиниці обладнання.

14. Копії паспортів на устаткування, що беруть участь у технологічних процесах.

15. Відомості про транспортні засоби, що знаходяться на балансі підприємства.

16. Супровідний лист в двох примірниках для реєстрації інвентаризації (оформлюється у довільній формі).

Надати за наявності та завірені належним чином:

1. Попередні звіти про інвентаризацію, старі томи ПДВ або інші екологічні розрахунки по атмосферному повітря;

2. Копія дозволу на викиди за минулий період;

3. Ситуаційна карта місця розташування (М 1:5000, М 1:10000) з оглядом від кордонів підприємства не менше 2 км в кожну сторону;

4. Діючий санітарно-технічний звіт по вентиляційним системам;

5. Звіт про налагодження котлів, режимні карти на котли і паливоспалююче обладнання (за наявності котлів або печей на газі або рідкому паливі);

6. Геодезичні координати центру майданчика. Якщо декілька майданчиків, то по кожному окремо;

7. Фонові концентрації забруднення атмосферного повітря району розміщення підприємства. Якщо декілька майданчиків, то по кожному окремо;

8. Метеорологічні параметри, середньорічна та максимальна концентрації забруднюючих речовин;

9. Копія протоколу лабораторно – інструментального контролю за нормативами граничнодопустимих викидів.

Перелік документів необхідних для взяття на державний облік (зняття з обліку) об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря:

1. клопотання про  взяття  об'єкта  на державний облік (зняття з
обліку) за довільною формою на бланку заявника;

2. загальні відомості про об'єкт (див.шаблон. Викиди. Взяття на облік. Дод №2. Загальні відомості)

3. інформація про  види  та  обсяги  забруднюючих  речовин,   що
викидаються в атмосферне повітря (див.шаблон. Викиди. Взяття на облік. Інф-я про види та обсяги забр.речовин)

Матеріали надаються у письмовій та електронній формі.       

Перелік документації, що необхідна для проходження екологічної експертизи

Надати в обов’язковому порядку завірені належним чином:

1. Заявка на проходження експертизи (див.шаблон. Експертиза. Заявка)

Перелік документів, що додаються до заяви:

1.1. Матеріали (том, книга, розділ документації) "Оцінка впливу на навколишнє середовище", розроблені відповідно до вимог ДБН  А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд".

1.2. Ліценція або кваліфікаційний сертифікат розробника матеріалів ОВНС на право виконання цих матеріалів (згідно п. 1.5 ДБН А.2.2-1-2003).

2.  Заява про наміри (Заява про проведення ОВНС діючого об’єкту), погоджена органом місцевого самоврядування, узгоджена територіальними органами Мінприроди та СЕС (розроблені відповідно до вимог ДБН  А.2.2-1-2003, Додаток Г)

3. Публікація Заяви про наміри (Заяви про проведення ОВНС діючого об’єкта) в засобах масової інформації (згідно п. п. 1.6, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003).

4. Заява про екологічні наслідки діяльності (ст.10, 34,35 ЗУ «Про екологічну експертизу»).( згідно ДБН  А.2.2-1-2003, п.4)

5. Публікація Заяви про екологічні наслідки діяльності (ст. 10 ЗУ «Про екологічну експертизу», п. 1.8 ДБН А.2.2-1-2003) в засобах масової інформації

 

6. Супровідний лист (ч. 2 п. 9 постанови КМУ від 31.10.1995 №870)

 

7. Довідка ЦГО «Про фонові концентрації ЗР» (згідно п. 2.14 ДБН А.2.2-1-2003)

 

До уваги:

1. Документація, яка передається на екологічну експертизу, повинна бути погоджена із зацікавленими органами відповідно до статті 15 Закону України "Про екологічну експертизу", зокрема з:

 • МОЗ або його органами на місцях (висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи);
 • Держнаглядохоронпраці або його органами на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про охорону праці);
 • Управлінням державної пожежної охорони МВС або його органами на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про пожежну безпеку).

2. У разі необхідності згідно із вимогами ст. 38 Закону України "Про екологічну експертизу" – додаткова науково-дослідна інформація з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

3. У залежності від специфіки конкретних об'єктів екологічної експертизи: експертні висновки зацікавлених міністерств, відомств, організацій, установ і підприємств, а також матеріалів погодження документації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Перелік документів та інформації, необхідних для отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами

Надати в обов’язковому порядку нотаріально засвідчену копію або копію засвідчену органом, який видав оригінал документу:

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Довідка з ЄДРПОУ.

3. Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія та операції поводження з небезпечними відходами. (див.шаблон. Ліцензія. Перелік небезпечних відходів та операції поводження)

4. Позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами.

5. Позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об'єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами.

6. Дозвіл ДАІ на перевезення небезпечних вантажів (у разі здійснення діяльності із перевезення небезпечних відходів).

7. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів (у разі здійснення діяльності із перевезення небезпечних відходів).

8. Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобілів), що здійснюють перевезення небезпечних відходів (у разі здійснення діяльності перевезення небезпечних відходів).

9. Документ, що підтверджує допуск водія до перевезення небезпечних вантажів (у разі здійснення діяльності перевезення небезпечних відходів).

Надати в обов’язковому порядку копію, засвідчену печаткою юридичної особи та підписом керівника:

1. Договір оренди або документ, що посвідчує право власності на складські та виробничі приміщення.

2. Документи, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності: диплом про вищу освіту керівника підприємства, посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, тощо.

3. Договір страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

4. Паспорт місця видалення відходів (у разі здійснення діяльності із видалення, захоронення небезпечних відходів).

5. Реєстрова карта об’єкта оброблення, утилізації відходів (у разі здійснення діяльності із оброблення небезпечних відходів та додатково - технологічний регламент).

6. Свідоцтво про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків (у разі здійснення операцій з перевезення небезпечних відходів).

7. Банківські реквізити.

8. Заявка на видачу ліцензії. (див.шаблон. Ліцензія. Заява на видачу)

9. Опис пакету документів.

10. Доручення на уповноважену особу, яка подає документи.

11. Відомість матеріально-технічної бази. (див.шаблон. Ліцензія. Вiдомостi про мат-тех. базу)

12. Відомість власних або орендованих площ. (див.шаблон. Ліцензія. Відомості виробничих площ)

13. Відомість про наявність позитивних висновків експертиз (СЕС, екологія). (див.шаблон. Ліцензія. Перелік висновків експертиз)

Download this file (Шаблони документів для отримання дозвільної документації.docx)
Download this file (Шаблони документів для отримання дозвільної документації.pdf)