ДСЕЕ - це напрямок діяльності спеціальних державних санітарних органів, який полягає у повноцінному дослідженні об'єктів з метою виявлення присутніх у них небезпечних факторів, встановленні відповідності досліджуваних об'єктів висунутим санітарним законодавством вимогам і правилам, а, у разі відсутності даних норм - у безпосередньому обґрунтуванні небезпечності об'єктів для життя і здоров'я людей.

Таким чином, під висновком ДСЕЕ слід розуміти документ, який в праві засвідчити відповідність або невідповідність досліджуваного об'єкта висунутим вимогам безпеки.