ОВНС - позначення рівнів та масштабів впливів планованої господарської діяльності на зовнішнє середовище, організація заходів по скороченню або запобіганню таких впливів, встановлення прийнятності виробничих рішень відносно безпеки навколишнього середовища.

Серед основних завдань ОВНС - оцінка планованої екологічної діяльності, забруднення атмосфери та гідросфери Землі, техногенне і соціальний вплив, розрахунок екологічних ризиків, виявлення основних видів негативного впливу виробництва на екологію, а також аналіз загального екологічного впливу.