МВВ - спеціально відведені об'єкти або території (у вигляді полігонів, комплексів, котлованів, споруд, дільниць тощо), що використовуються підприємством для видалення відходів на основі отримання спеціального дозволу на проведення операцій з відходами.

На кожне МВВ складається паспорт, де вказується код, найменування відходів, їх якісні та кількісні складові, тип походження, а також їх технічні характеристики та необхідні відомості про способи контролю з подальшою безпечною експлуатацією. Паспорт МВВ підлягає щорічному перегляду за підсумками досліджень, замірів, додаткових робіт і т.д.