Інвентаризація джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферу – робота з оцінки кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Виконується відповідно з керівним нормативним документом РНД 211.2.3.014-95 «Інструкція про зміст і порядок складання звіту про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», Київ, 1995 р.

На основі матеріалів результатів інвентаризації розробляються спеціальні проекти нормативів гранично допустимих викидів, які будуть регламентувати і спрямовувати діяльність підприємства в рамках стратегії охорони атмосферного повітря.