Атмосферне повітря - життєво необхідна складова нашого навколишнього природного середовища. Оцінка його стану припускає єдині для України норми екологічної безпеки повітря, а саме допустиму концентрацію небезпечних для людини та інших об'єктів природи речовин в атмосфері.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів – це матеріали, що подаються до органів Мінприроди для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108 «Про затвердження інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян підприємців».

Фахівці «Юрком-Сервіс» мають за плечима багатторічний досвід, а також виконують роботи з оптимізації обсягів викидів шкідливих речовин і юридичного оформлення всіх необхідних документів.