Згідно ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст. 70 Водного кодексу України скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти підприємством можливий лише за наявності проекту гранично допустимих скидів (ПДС).

Розробка такого проекту є обов'язковою для кожного окремого підприємства і здійснюється згідно вимог державних стандартів. Нормативно-правові документи покликані регламентувати не тільки відведення у водні об'єкти зворотних вод, а й інші види промислової діяльності, які можуть негативно вплинути на стан як поверхневих вод, так і підземних.