Сьогодні одним з найважливіших напрямів діяльності будь-якого підприємства стає екологічний аутсорсинг, що припускає під собою:

  • екологічний супровід виробничої діяльності;
  • розробка та отримання дозвільних документів екологічного характеру;
  • контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та проведення екологічних аудитів;
  • підготовка необхідних звітних документів підприємства з екологічного напрямку (звіти щодо викидів в атмосферу, відходів, скидах у воду) за місяць, квартал, рік відповідно до вимог чинного законодавства;
  • поточна юридична консультація фахівців підприємства з питань екологічного характеру;
  • обстеження майданчиків підприємства та наявної документації на відповідність природоохоронним вимогам;
  • консультації з постановки природоохоронної роботи на підприємстві, складання наказів, інструкцій, щорічних планів природоохоронних заходів, при необхідності організація навчання спеціалістів замовника;
  • консультації з організації обліку утворення відходів та викидів в атмосферу, поточного контролю за джерелами забруднення і місцями тимчасового зберігання відходів;
  • лабораторно-інструментальні вимірювання.

Звернувшись до фахівців нашої компанії, передавши їм часткові або повні повноваження адміністрування екологічної звітності та природокористування, Ви отримаєте досвідченого сертифікованого еколога, грамотного помічника / консультанта, або економію на утримання штатної одиниці.